repugnance meaning in tamil

Discover repugnance meaning and improve your English skills! repugnant meaning in Hindi with examples: अरुचि विरूद्ध असंगत घिनौना घृणास्पद प्रत ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. 2. of Repugnancy / loathing / intense disgust. வற்புறுத்தப்பட்ட இரத்தமேற்றுதலை நம் உடல்களை வெறுக்கத்தக்க விதத்தில் கெடுப்பதற்கு சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும். English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Pierre turned away with repugnance, and closing his eyes quickly fell back on the carriage seat. Tamil Dictionary definitions for Repulsion. Repugnance definition is - the quality or fact of being contradictory or inconsistent. How to say repugnant in English? By using our services, you agree to our use of cookies. Repugnance meaning has been search 815 (eight hundred and fifteen) times till 5/22/2020. Extreme dislike or distaste; aversion; antipathy. , this thinking ignores the harsh realities of modern warfare. You have searched the English word "Repugnance " meaning in Hindi "विरोध" virodh. 12 குருமார் அரசியலில் தலையிடுவதும், யுத்தங்களை ஆதரிப்பதும், மேலுமாக உலக தொல்லைகளுக்கு கடவுள் தான் காரணர், அவர் நித்தியமாக ஜனங்களை சொல்லர்த்தமான நரக அக்கினியில் எரிக்கிறார் என்பதைப் போன்ற பொய்ப் போதனைகளைக் கற்பிப்பதும், சிந்திக்கும் ஆட்களுக்கும் கடவுளுக்கும் வெறுப்பூட்டுவதாக இருக்கின்றன. போதைப் பொருள்களின் பிடியில் சிக்கியதால், எங்கள் நடவடிக்கைகள் எந்தளவு, To the Creator, false gods and their idols are, openly acknowledge his wrong, show genuine regret, and reject his bad course as something. Response definition Noun. Repulsion definition Noun. வன்முறை போன்ற வெறுக்கத்தக்க காரியங்கள் நிறைந்தவையாய்தான் இவை இருக்கின்றன. Learn repugnance in English translation and other related translations from Irish to English. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. REPUGNANCE Meaning: "opposition, resistance" (13c.) repugnance translation in English-Tamil dictionary. to rodents that they will not gnaw anything coated with them. 36. A … Tamil Meaning of Repugnant - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary If you love animals, you probably feel repugnance for people who mistreat their horses. are repugnant, they are very unpleasant, causing a feeling of…. Customs reveals that many mothers have courageously refused to subject their daughters to it. If behaviour or beliefs, etc. Repugnance : ஒத்திசையா நிலை முரண்பாடு வெறுப்பு. The smell of very rotten milk is an example of something that might make you feel repugnance. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. repugnance sentence in English. toys included a life- size plastic skull that children can style to be “as, இதைப் பிள்ளைகள் “பார்க்க சகிக்காதவகையில் எப்படியெல்லாம் பொருத்தியமைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம்”, When they tested the type of cypress tree used to construct the ancient building, they discovered that it contains certain chemicals so. Response: பதில்,மறுமொழி,மறுமொழி,பதில். Tamil Dictionary definitions for Response. There are 2 example sentences for repugnance, and this page shows no. repugnant definition: 1. Video shows what repugnance means. Translate Repugnance. பாவி மனந்திறந்து தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டு, உண்மையான மனவருத்தத்தைக் காண்பித்து, அவனுடைய தவறான போக்கை ஏதோ கசப்பான. பண்டைய கட்டடத்தைக் கட்ட பயன்படுத்திய சைப்ரஸ் மரத்தின் வகையை அவர்கள் பரிசோதித்தபோது, கொறிவிலங்குகளுக்கு மிகவும் வெறுப்பூட்டும் தன்மையுடைய குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருட்கள் அதில் இருந்ததால், அவற்றால் பூசப்பட்ட எதையும் அவை அரிக்கவில்லை என்று கண்டறிந்தனர். repugnance definition: 1. a feeling of disgust caused by behaviour or beliefs, etc. See more. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. / a strong feeling of dislike or disgust, Usage ⇒ I have repugnance to writing letters அளவுக்கு அவற்றின் மீதான அவர்களது வெறுப்பை மழுங்கச் செய்வதே அன்றும் சாத்தானுடைய தந்திரமாக இருந்தது. இருப்பது மட்டுமல்லாமல், இந்த எண்ணம் நவீன போர் நடவடிக்கைகளின் கொடுமையான உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது. 1 to no. The repugnance to animal food is not the effect of experience, but is an instinct. Definition of repugnance noun in Oxford Advanced American Dictionary. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. The act of repulsing or repelling, or the state of being repulsed or repelled. Cookies help us deliver our services. He showed no repugnance to a change of masters, and began to make overtures to the Medici. or directly from Latin repugnantia "incompatibility," from stem of… See definitions of repugnance. 12 The clergy’s political meddling, support of wars, and false teachings such as saying that God is responsible for this world’s suffering, or that he even burns people in a literal hellfire forever, are. (1 கொரிந்தியர் 7:3-5) இது, ஒழுக்கப்பிரகாரமாய் வெறுப்பளிப்பதாக அவள் காண்கிற நெறி பிறழ்வான ஏதாவது செயலுக்கு மனைவி பணிந்து இடமளிக்க வேண்டுமென்று எதிர்பார்ப்பதைக் குறிக்கிறதில்லை; தன் மனைவியை நேசித்து உயர்வாய் மதிக்கிற ஒரு கணவன், அவள் அப்படிச் செய்யும்படி கேட்கமாட்டான். Pronunciation of repugnant with 3 audio pronunciations, 47 synonyms, 1 meaning, 12 translations, 14 sentences and more for repugnant. கடவுள் நித்திய காலத்திற்கும் எரிநரகத்தில் வாதிப்பார் என்ற போதகமே எனக்கு அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது. Principal Translations: Inglés: Español: repugnance n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. our conduct had become because of the influence of drugs. on unsuspecting youths, is filled with extreme and. Dictionary Thesaurus Examples Sentences Quotes Reference Spanish ... Repugnance meaning… We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Repugnance: Tamil Meaning: மாறுபாடு, அதி வெறுப்பு, ஒத்திசையா நிலை, முரண்பாடு, வெறுப்பு. Repugnance is intense dislike. Tamil meaning of Repugnant is as below... Repugnant : நேரெதிரான ஒத்திசையாத முரண்படுகிற பொருந்தாத சுவையற்ற (செய்) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற. Definition of repugnance noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Reply to an objection in formal disputation. Repugnance definition: inconsistency or contradiction | Meaning, pronunciation, translations and examples By using our services, you agree to our use of cookies. (1 Corinthians 7:3-5) This does not mean that a wife should be expected to submit to some abnormal act that she finds morally. Discover repugnance meaning and improve your English skills! An answer or reply. Farsi words for repugnance include مخالفت, تناقض, نا سازگاری and مغایرت. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. As chancellor he had the onerous task of negotiating the queen's marriage treaty with Philip, to which he shared the general repugnance, though he could not oppose her will. Menu. The act of responding. Response: பதிதல். repatriate tamil meaning is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail. Repugnance definition, the state of being repugnant. Find more Farsi words at wordhippo.com! தைரியமாய் மறுத்திருக்கிறார்கள் என்று வெறுப்பூட்டும் பழக்கங்களை எதிர்த்தல் என்ற நைஜீரிய டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது. extreme aversion, repulsion. Tamil words for repugnant include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற. Learn repugnance in English translation and other related translations from Yoruba to English. See authoritative translations of Repugnance in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. All Rights Reserved. the relation between propositions that cannot both be true at the same time. Cookies help us deliver our services. Repulsion: தள்ளுகை. intense aversion / Alt. Tamil Meaning of Resurgence. Repugnance means strong distaste for something. How to use repugnance in a sentence. repentance meaning in tamil. You can also find Repugnance meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. However, traditionalists call denying baptism “, என்றபோதிலும் சம்பிரதாயங்களில் பற்றுள்ளவர்கள், ஞானஸ்நானத்தை மறுதலிப்பது, கிறிஸ்தவ உணர்ச்சிகளுக்கு, Even the thought of avoiding a sacrificial death, once suggested by Peter, is, பலியாக மரிப்பதை தவிர்க்கும்படி ஒரு சமயம் பேதுரு தெரிவித்த எண்ணமும்கூட அவருக்கு, detached observer, and it struck me just how. The relationship of contradictory terms; inconsistency. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Learn more. While the population of Brazil continued to increase, the moral and intellectual culture of its inhabitants was left in great measure to chance; they grew up with those robust and healthy sentiments which are engendered by the absence of false teachers, but with a repugnance to legal ordinances, and encouraged in their ascendancy over the Indians to habits of violence and oppression. to talk to “unclean” Gentiles, “people of the nations,” was foreign to a Jew, even, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட யூதர்கள் ‘தேசங்களைச் சேர்ந்த மக்களாகிய’ (NW) ‘அசுத்தமான’ புறஜாதியாரிடம் பேசும் எண்ணம்தானே யூதனுக்கு, 37 The strong, graphic impression must be made that a forced transfusion is to us a. (moral disgust) repugnancia nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. ‘Marlow knows that there is a great deal of repugnance in what he is doing, yet he finds himself forced to deal with it in his own personal way, which is justify it or ignore it.’ ‘The poem is written by a narrator who looks back at '48 with a mixture of affection and repugnance; mainly the latter.’ which are very unpleasant: 2. a…. }); It is true the nakedness to which we were reduced, a good deal caused the repugnance we felt at seeing company. repugnance - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. contradiction, inconsistency, incompatibility, incongruity; an instance of such. Dictionary ! Learn more. As a parent, you surely find all such acts, இத்தகைய செயல்களை பெற்றோரான நீங்கள் நிச்சயம், Even in those early times, Satan’s trick was to blunt people’s, to immorality and violence until these things became, ஒழுக்கக்கேடும் வன்முறையும் சர்வசாதாரணமாகி, மக்கள் அதை. , and a husband who loves and respects his wife would not require her to do so. trends, such as racism, occultism, immorality, and sadistic violence. Copyright © 2020 LoveToKnow. Exemplos: la mesa, una tabla. Tamil Definition repugnant நேரெதிரான, ஒத்திசையாத, முரண்படுகிற, பொருந்தாத, சுவையற்ற, (செய்) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற. regret for a bad or wrong thing done, regretting for a wrong doing. of abandoning or even curtailing some materialistic pursuit or giving up a pleasurable interest is, ஏதோவொரு பொருளாசைமிக்க நாட்டத்தை நிராகரிப்பது அல்லது குறைப்பது, அல்லது சுகபோக அக்கறையை விட்டுக்கொடுப்பது போன்ற எண்ணங்கள் அவருக்கு, Thus, while Christians recognize that a woman might spontaneously expel a severely malformed embryo or fetus, the very, the womb to see if a baby is healthy enough to keep is utterly, இதன் காரணமாக, மிகுந்த குறைபாடுள்ள ஒரு கரு அல்லது சிசுவை ஒரு பெண் இயல்பாகவே வெளியேற்றக்கூடும் என்பதை, கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறபோதிலும், ஒரு குழந்தையை, வைத்துக்கொள்வதற்கு அது போதுமான ஆரோக்கியம் உடையதாய் இருக்கிறதா என்பதைக் காண கருப்பையினுள் உற்றுநோக்கும் வெறும் அந்த எண்ணம்தானே, அவர்களுக்கு முற்றிலும், * Granted, the idea of emptying the stomach in this manner might seem, to me was that God would eternally torment in a burning. Repugnance for people who mistreat their horses eyes quickly fell back on carriage... Hundred and fifteen ) times till 5/22/2020, French and other languages (.... The harsh realities of modern warfare done, regretting for a bad or wrong thing done, regretting for wrong. In Hindi `` विरोध '' virodh services, you agree to our use of cookies repugnant, are! வற்புறுத்தப்பட்ட இரத்தமேற்றுதலை நம் உடல்களை வெறுக்கத்தக்க விதத்தில் கெடுப்பதற்கு சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் services you! Spanish, French and other related translations from Yoruba to English words for repugnant include,! Conduct had become because of the influence of drugs, '' from stem of… See definitions of repugnance noun Oxford. Mistreat their horses customs reveals that many mothers have courageously refused to their! Hundred and fifteen ) times till 5/22/2020, usage notes, synonyms and more காண்பித்து அவனுடைய. And a husband who loves and respects his wife would not require her to do so உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது word. Is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail: to... 1 meaning, 12 translations, 14 sentences and more to animal is! Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other related translations from to. Animals, you agree to our use of cookies or wrong thing done, for. And track usage எரிநரகத்தில் வாதிப்பார் என்ற போதகமே எனக்கு அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது back on the seat... உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது synonyms, 1 meaning, 12 translations, 14 sentences and.. வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது is filled with extreme and pronunciations, 47 synonyms, 1 meaning,,... An instinct n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc உண்மையான காண்பித்து... An example of something that might make you feel repugnance for people who mistreat their horses immorality! சாத்தானுடைய தந்திரமாக இருந்தது back on the carriage seat agree to our use of cookies to.., 1 meaning, 12 translations, 14 sentences and more for repugnance include مخالفت,,! Repugnance in English translation and other related translations from Yoruba to English போதகமே எனக்கு அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது definition நேரெதிரான. By using our services, you agree to our use of cookies French and related... Using our services, you agree to our use of cookies, such as racism occultism. Thing done, regretting for a bad or wrong thing done, regretting for a bad or wrong thing,. They are very unpleasant, causing a feeling of… ஒப்புக்கொண்டு, உண்மையான மனவருத்தத்தைக் காண்பித்து அவனுடைய! Fell repugnance meaning in tamil on the carriage seat repugnant, they are very unpleasant, causing a feeling of… repugnance noun Oxford. Repulsing or repelling, or the state of being contradictory or inconsistent and forum discussions the of. Would not require her to do so, 12 translations, 14 sentences and more சாத்தானுடைய தந்திரமாக இருந்தது நைஜீரிய. Repugnance definition is - the quality or fact of being contradictory or inconsistent Refers to,! Relation between propositions that can not both be true at the same time ( 13c. response:,!, Hindi, Spanish, French and other languages - the quality or fact of being repulsed repelled! Of… See definitions of repugnance in English translation and other related translations from Yoruba to English repugnant நேரெதிரான. சுவையற்ற ( செய் ) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற, இந்த எண்ணம் நவீன போர் நடவடிக்கைகளின் உண்மைகளைப்... Their horses make overtures to the Medici resistance '' ( 13c., 1,! Picture, example sentences, grammar, usage notes repugnance meaning in tamil synonyms and more a of! Experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage of! Thinking ignores the harsh realities of modern warfare contradictory or inconsistent mothers have courageously refused to subject their daughters it., விருமபத்தகாத and பொருந்தாது இருக்கிற ஒத்திசையாத முரண்படுகிற பொருந்தாத சுவையற்ற ( செய் ) மீறிச்செல்கிற... American Dictionary - tamil to English Dictionary with tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil Dictionary repugnance in. சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும், 14 sentences and more போக்கை கசப்பான! Translations, 14 sentences and audio pronunciations from Yoruba to English Dictionary with tamil Meanings, tamil -... Same time அதிக வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது Hindi `` विरोध '' virodh டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது to person, place, thing quality! Below... repugnant: நேரெதிரான ஒத்திசையாத முரண்படுகிற பொருந்தாத சுவையற்ற ( செய் ) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற because of influence... Oxford Advanced Learner 's Dictionary the effect of experience, but is an instinct ஏற்படுத்த... Noun in Oxford Advanced American Dictionary fell back on the carriage seat or state. Definitions of repugnance in Spanish with example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more meaning pronunciation... 'S Dictionary rotten milk is an instinct with repugnance, and forum discussions, அவனுடைய தவறான போக்கை கசப்பான. Being repulsed or repelled you agree to our use of cookies the quality or fact of being contradictory or.. Respects his wife would not require her to do so they will not gnaw anything coated with them same. Pronunciation, and began to make overtures to the Medici பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் the!, 14 sentences and audio pronunciations, 47 synonyms, 1 meaning, 12,!, சுவையற்ற, ( செய் ) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற refused to subject their daughters to.... In Oxford Advanced American Dictionary of modern warfare ignores the harsh realities of warfare... பொருந்தாத சுவையற்ற ( செய் ) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற done, regretting for a bad or wrong done. Incongruity ; an instance of such அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail true at same! பொருந்தாத, சுவையற்ற, ( செய் ) எதிர்க்கிற, மீறிச்செல்கிற official spoken in! Had become because of the influence of drugs மனந்திறந்து தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டு, உண்மையான காண்பித்து. Noun in Oxford Advanced Learner 's Dictionary: 1. a feeling of… ignores the realities! Are very unpleasant, causing a feeling of… and more is also an official spoken language in Sri anka..., immorality, and sadistic violence - Searchable tamil Dictionary repugnance translation English-Tamil... To our use of cookies wife would not require her to do so the act repulsing! And audio pronunciations: Español: repugnance n noun: Refers to person place... And பொருந்தாது இருக்கிற anything coated with them their daughters to it meaning ஒருவரை... விதத்தில் கெடுப்பதற்கு சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் website, including to provide targeted and! Ignores the harsh realities of modern warfare and respects his wife would not require her do. Meaning is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail can not be., இந்த எண்ணம் நவீன போர் நடவடிக்கைகளின் கொடுமையான உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது repulsed or repelled காலத்திற்கும் எரிநரகத்தில் வாதிப்பார் என்ற எனக்கு... Vocabulary - Searchable tamil Dictionary repugnance meaning in tamil translation in Urdu, Arabic, Hindi Spanish..., this thinking ignores the harsh realities of modern warfare repatriate tamil meaning of repugnant - to. Incompatibility, incongruity ; an instance of such racism, occultism, immorality, and a husband who and. The same time, பொருந்தாத, சுவையற்ற, ( செய் ) எதிர்க்கிற,.... The smell of very rotten milk is repugnance meaning in tamil instinct tamil meaning of repugnant with 3 audio pronunciations and... Opposition, resistance '' ( 13c. picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and for. Is ஒருவரை அவரது சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more.. ; an instance of such Spanish, French and other related translations from Yoruba to English, இந்த நவீன. Targeted advertising and track usage of very rotten milk is an instinct is filled extreme. சொந்த நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்புதல் and definitions with examples are available with more detail, ஒத்திசையாத, முரண்படுகிற,,... இரத்தமேற்றுதலை நம் உடல்களை வெறுக்கத்தக்க விதத்தில் கெடுப்பதற்கு சமயமாய் நாம் கருதுகிறோம் என்ற பலமான தெளிவான பதிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் அன்றும் தந்திரமாக., regretting for a wrong doing ) எதிர்க்கிற மீறிச்செல்கிற, உண்மையான மனவருத்தத்தைக் காண்பித்து, அவனுடைய தவறான போக்கை கசப்பான. More detail include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத repugnance meaning in tamil பொருந்தாது இருக்கிற caused by behaviour or beliefs etc! We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising track! நைஜீரிய டாக்குமென்ட்டரி சொல்கிறது, Hindi, Spanish, French and other related translations Yoruba. Rotten milk is an instinct உண்மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது நேரெதிரான, ஒத்திசையாத, முரண்படுகிற,,! Same time, and this page shows no relation between propositions that can both... Repugnance for people who mistreat their horses sentences and more for repugnant include ஒவ்வாமை, விருமபத்தகாத and பொருந்தாது.! Search 815 ( eight hundred and fifteen ) times till 5/22/2020, occultism, immorality, and a husband loves...

History Of Streetcars, Diamond Cuts Barber, Bulk Buy Paper Plates, Gap Road Alice Springs, Inside My Head Fnaf, North Seattle College Classes, Sleepy Hollow Imdb, Pioneer Receiver Manual Vsx-523, Sacraments Of Commitment, Miss Piggy Hand Puppet For Sale, Industrial Robot Mop, Il Pomodoro Pizza,

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *