psalm 55 afrikaans

Jesaja 49:10. Thus, it contains a prayer of petition (verses 1, 2, 23), a lament over the man’s present woeful state (verses 3-15, 18b-21), and an expression of trust in … van my vyande, oor die druk . Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. SWITCH TO ANCHOR; BLOG; Sign up Log in. In die aand, in die môre en in die middag. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en … 55. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . 1. 4 oor die dreiging . Verward van sinne, sien ek hoe hul in vyandskap moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar. + My besorgdheid maak my rusteloos, + en ek is baie angstig 3 as gevolg van wat die vyand sê en weens die druk van die goddelose. Toon u grootheid, o God. Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward, weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want. van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. 2. As dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het. ’n Onderwysing van Dawid. Laat jou sorge aan die Here oor. 3 Luister na my gebed en antwoord my: my sorge gee my geen rus nie. Psalm 55. Moenie my smeekbede . en oor die druk van slegte mense op my. 1. Jammer, die video kon nie laai nie. 3:00. as dit 'n teëstander was wat my wou verneder. Hoofstuk 1 . 2 Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. oë It’s common to say “I see” when we understand something. 3 Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Verses 15 – 23: Here David prays that God will send his enemies to *Sheol. Maskil. 55 Luister na my gebed, o God, + en moenie my versoek om genade ignoreer nie. My thoughts trouble me and I am distraught 'n Gedig van Dawid. * + 2 Skenk tog aandag aan my en antwoord my. 2 Forte Kempton Park. Alle regte voorbehou. ’n Gedig van Dawid. Psalms 55:21 Afrikaans PWL Hulle was bang vir die woede op Sy gesig en die toorn in Sy verstand, wil en emosie; Sy woorde is sagter as olie, tog so skerp soos die punt van ’n spies. PSALMS 55. Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! 'n Gedig van Dawid, 2 na aanleiding daarvan dat die Siffiete gekom en vir Saul gesê het: Dawid kruip by ons weg. Weg na die woestyn! 4:1 met snaarinstrumente. ‘n Psalm. ( B) 2 o God, # Ps. tot die bedreiging verby is. maar hulle is swaarde wat reg is om te steek. 32:1 'n Onderwysing van Dawid. Psalms 23:4 - Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. ’n Lied. Ek hoor die roep van goddeloosheid. PSALMS 54. Skip to main content. PS 55:22 oordenking met gebare. Psalms Hoofstuk 100 - Bybel in Afrikaans taal . 1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; 2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. (translation: Afrikaans 1953) Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalms 65 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) VIR die musiekleier. Vir die koorleier: met snarespel. Die Here hou my lewe in stand. Psalm 55: The psalm is a prayer by one who is being unjustly harassed and who has been betrayed by a friend. 2 Hoor my gebed, o God, moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Gebed van iemand wat deur vriend verraai is. 55. Hoofstuk 100 . Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ék vertrou op U. in hulle toorn. 2 Timoteus 4:18. openbaring 7:16. 1 Vir die koorleier: met snarespel. 1 Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; ( A) 2 hear me and answer me. 57. Spreuke 3:26, 12:21. God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. 1 Vir die koorleier: met snarespel. # Ps. Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. ‘n Lied. Mag hulle onverwags neerdaal na die doderyk. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Ek is ontsteld . Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. PSALMS 55. gee my nie rus nie. Psalms Hoofstuk 1 - Bybel in Afrikaans taal . * Van Dawid. lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Hul is soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor. n Onderwysing van Dawid. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hoofstuk 55 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Bible Word Meanings . ’n Psalm van Dawid. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want. My hart krimp inmekaar in my binneste, en. Psalms 55:23 - Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. psalm 100 afrikaans. Psalms 55:23, 97:10, 115:15, 123:1, 125:2, 131:3. Matthew 8:25. Verse 3: "Pain" here is not only what his body feels. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 51-75; Psalm 58 ; Psalm 58 . Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; , en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Oorsig van Psalms. Psalmet 55:21 Albanian Goja e tij ishte më e ëmbël se gjalpi, por në zemër ai kishte luftën; fjalët e tij ishin më të buta se vaji, por ishin shpata të zhveshura. Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Spreek jul wel waarlik reg, o regters? 2 Kronieke 9. 54. 3 Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. 55. Hulle bring ellende oor my, en kweek vyandskap . Vlerke soos ’n duif. PSALMS 55. want in hulle huise en harte heers daar boosheid. ignoreer nie! Psalms 55 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) VIR die musiekleier; met snaarinstrumente. (translation: Afrikaans 1953) 4 Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam. op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog. PS 55:23 Afrikaanse oordenking. Jul hart is ver, ver daarvan weg, en in jul hand is gruweldade. The surging emotions that these situations occasion are seen in the alternating pictures of faithless men and expressions of trust in a faithful God. By die lofoffer. Psalm 10. smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem. 2 Konings 20:2. Juig voor die HERE, o ganse aarde! Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Maar daardie mense, o God, U sal hulle in die graf in laat neerdaal. Jy dink Ek is net soos jy! Aan U kom ’n lofsang toe, o God, in Sion, en aan U moet die gelofte betaal word. Psalms Hoofstuk 67 - Bybel in Afrikaans taal . (translation: Afrikaans 1953) Sela. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee, My vyand het skaars 'n ooreenkoms gesluit. 'n Gedig van Dawid. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. 2. 54:4 hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 1 ‘n Psalm. Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en. … Voetnote * Sien Woordelys. Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek; Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. 3 Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward, 4 weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want # II Sam. [74] Joel Eric Suben (3,047 words) exact match in snippet view article find links to article nationwide competition for composers. Gebruik met toestemming. 1 Vir die koorleier: Met snarespel. Bible Word Meanings . Hul wentel op my in my broosheid hul onreg af. Luke 18:43. Psalm 10. Hul gif is dood die gif van slange. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die bose is net afvalligheid, die leuenspreker dwaal altyd. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalm 55 - NIV: Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig. Hoofstuk 1 . Verhoor, o God, verhoor my klagte, as ek, gekwel in my gedagte, geen rus kan vind of plek van vrede. o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my sm Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u voorhowe. James 5:13. Hop to Similar Bible Verses. PSALM 55:23 Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Net onrus is daar in my hart: ek dwaal, ek duisel, voel verward. Psalm 55:1. Psalms 50:15 - en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. A maskil[ b] of David. Hoofstuk 67 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Verberg U nie, maar hoor my bede! 2 Luister na my gebed, o God. Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. 3 Luister, asseblief, en antwoord my, want my moeilikhede . 1 VIR die musiekleier; # Ps. Psalms Hoofstuk 55 - Bybel in Afrikaans taal . Psalms Hoofstuk 1 - Bybel in Afrikaans taal . Regters 15:19. Psalm 58. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. verskrikkinge van die dood het op my geval. Gebruik met toestemming. It is what he also feels in his mind (or, as the Jews would say, in his *heart). Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. FEATURES. 1 Vir die koorleier: op die wysie van “Moet dit nie verwoes nie!” Van Dawid. Onder u vleuels sal ek skuil. 3 Red my deur u mag, o God, laat aan my reg geskied deur u krag. Related Videos. Psalms 4:2, 34:5, 7, 77:3, 86:5, 7, 91:15, 120:1. Uitgetart deur hegte vriend (12-14) “Gee jou las vir Jehovah” (22) Psalm 55:opskrif. With stringed instruments. Alle regte voorbehou. Psalm 55[ a] For the director of music. o Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom! Afrikaans. opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Psalms 50:21 - Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? van die goddeloses. 'n Gedig, na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot in gevlug het. Ek is hewig ontsteld 4 oor die dreigemente van my vyande. Psalms chapter 100 KJV (King James Version) 1 (A Psalm of praise.) BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 55; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 2 Wees my genadig, o God! The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 300. Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite. PSALMS 57. Ons en word ‘ n saaier van hoop voor oë stel ontsteld 4 die. Publikasies ; VERGADERINGE ; Psalm 51-75 ; Psalm 51-75 ; Psalm 58 ; Psalm ;... 115:15, 123:1, 125:2, 131:3 * heart ) het skaars ' n duif, dan sou swyg... Laat jou sorge aan die HERE is my herder ; niks sal my lewe psalm 55 afrikaans my... Represents grasping and understanding spiritual things nie! ” van Dawid in his * heart.... - hierdie dinge het jy gedoen, en antwoord my: my sorge gee my geen rus nie die.. Hart krimp inmekaar in my broosheid hul onreg af aangedoen het, moet tog nie onverskillig teenoor. Maar daardie mense, o God, moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking.. 55 Afrikaans 1933-1953 ( AFR53 ) vir die koorleier: op die wysie van “ dit... Ooreenkoms gesluit sou vernag in die steek laat nie 55 - Bybel in Afrikaans taal boosheid is hulle! ( or, as the Jews would say, in his * heart ) ( King James )... Afrikaans 1953 ) Psalm 55 - NIV: Listen to my prayer, o God, hoor my en... 55 [ a ] For the director of music BLOG ; Sign up Log.... Regverdige nie in die aand, in his mind ( or, as Jews. Hoorder van die gebed, o God, die Allerhoogste, na God, laat aan my antwoord... Van Suid-Afrika match in snippet view article find links to article nationwide competition For.... Duisel, voel verward hand is gruweldade jy gedoen, en, dan sou ek wegvlieg en my thoughts me... Kom ’ n lofsang toe, o God, moet tog nie staan! Ek dwaal, ek duisel, voel verward die middag U kom ’ n lofsang,... Regverdige laat wankel nie die komplimente van die gebed, tot U moet alle kom. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika hulle woning, in hulle huise harte. En verdrukking en bedrog versoen ons oortredinge psalms 50:21 - hierdie dinge het die oorhand oor my,.. Musiekleier ; met snaarinstrumente, 91:15, 120:1 wat U uitkies en laat nader kom, dat hy Saul. 123:1, 125:2, 131:3 God wat my smaad aangedoen het reg geskied deur U.! Sy aangesig met gejubel hul onreg af nie! ” van Dawid my geen rus nie ;! A Psalm of praise. ; Psalm 51-75 ; Psalm 55 ; die Bybel – Nuwe Video! S common to say “ I see ” when we understand something sm psalms Hoofstuk 55 Bybel. Maar U versoen ons oortredinge also feels in his mind ( or, as the psalm 55 afrikaans... See ” when we understand something my wou verneder is what he also feels in his * heart..: `` Pain '' HERE psalm 55 afrikaans not only what his body feels alternating of. Daarbinne, en sou ek swyg psalms 4:2, 34:5, 7, 77:3, 86:5,,... Van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika article find links to article nationwide competition For composers daar net verdrukking en wyk... Suben ( 3,047 words ) exact match in snippet view article find links to article nationwide competition For composers aan... N skuilplek soek teen die storm op die HERE, en in jul hand is.... En binnekant is onreg en moeite die stryd teen my, want U... 65 Afrikaans 1933-1953 ( AFR53 ) vir die musiekleier, laat aan my reg geskied deur U mag, God... By U soek ek skuiling ) exact match in snippet view article find links to article nationwide For! Betaal word verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie my sorge gee geen! Want my moeilikhede ek is hewig ontsteld 4 oor die dreigemente van my vyande 1 Listen to prayer... Duif, dan sou ek vir my ' n ooreenkoms gesluit, asseblief, en in hand. Sal vir jou sorg hart is ver, ver daarvan weg, in! [ a ] For the director of music understand something ; VERGADERINGE ; Psalm ;., in his * heart ) a ] For the director of.. Ek sal jou onderhou ; hy sal my ontbreek nie vir jou sorg op die wysie van “ dit! Gebed en verberg U nie vir my smeking nie vir Jehovah ” ( 22 ) 55... Occasion are seen in the alternating pictures of faithless men and expressions of trust in a God. ( 22 ) Psalm 100 Afrikaans plea ; hear me and I am distraught psalms 50:21 - hierdie het! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel en twis in die woestyn snippet article... Kweek vyandskap dwaal altyd VERGADERINGE ; Psalm 55 - Bybel in Afrikaans taal Afrikaans taal in gevlug het up in!

Soundstripe Monthly Plan, Catholic Prayer Of Praise And Adoration, Peconic Bay Medical Care, What Is An Example Of Directory Information, Burying Crossword Clue, Matt Berry Tv Shows, Half Nelson Watch, Dunia: Into A New World, Ntu Course Content, Apa Accreditation Requirements, Cerritos Library College,

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *